Idris2Doc : Data.SortedSet

Data.SortedSet

Definitions

dataSortedSet : Type->Type
Totality: total
Visibility: export
Constructor: 
SetWrapper : SortedMapk () ->SortedSetk

Hints:
Eqk=>Eq (SortedSetk)
FoldableSortedSet
Ordk=>Monoid (SortedSetk)
Ordk=>Semigroup (SortedSetk)
Showk=>Show (SortedSetk)
empty : Ordk=>SortedSetk
Visibility: export
insert : k->SortedSetk->SortedSetk
Visibility: export
delete : k->SortedSetk->SortedSetk
Visibility: export
contains : k->SortedSetk->Bool
Visibility: export
fromList : Ordk=>Listk->SortedSetk
Visibility: export
toList : SortedSetk->Listk
Visibility: export
union : SortedSetk->SortedSetk->SortedSetk
  Set union. Inserts all elements of x into y

Visibility: export
difference : SortedSetk->SortedSetk->SortedSetk
  Set difference. Delete all elments in y from x

Visibility: export
symDifference : SortedSetk->SortedSetk->SortedSetk
  Set symmetric difference. Uses the union of the differences.

Visibility: export
intersection : SortedSetk->SortedSetk->SortedSetk
  Set intersection. Implemented as the difference of the union and the symetric difference.

Visibility: export
keySet : SortedMapkv->SortedSetk
Visibility: export
keySet : SortedDMapkv->SortedSetk
Visibility: export
singleton : Ordk=>k->SortedSetk
Visibility: export